مقالات

آیا گاز ۱۳۴ مخلوطی از چند گاز است؟

خیر،این گاز مخلوطی از گازهای دیگر نیست بلکه خود گازی خالص بوده و تنها دارای یک مولکول است مولکول این گاز  که در شیمی بنام تترافلوراتان شناخته میشود دارای دو اتم کربن ، دو اتم هیدروژن و چهار اتم فلورین است و بصورت خالص ، بعنوان مبرد در صنایع بکار برده شده ، غیر سمی ، غیر قابل اشتعال و غیر خورنده است

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp