R-410a گاز مبرد

R-410aگاز برودتی

گاز R410a ترکیبی از نوع HFC است . این گاز در فشاری بالاتر از اکثر مبرد ها عمل میکند. سیستم هایی که برای این نوع گاز طراحی شده اند میتوانند با استفاده میزان کمتری گاز عمل کنند؛ این مزیت  R410aرا به مبرد اصلی در دستگاه های تهویه هوای خانگی و سبک تبدیک کرده است.

کاربرد

ویژگی ها

 • 1)      جایگزین R22, R13B1

  2)      در دما و فشار طبیعی، بی رنگ و بی بو و غیر سمی است .

  3)      غیر قابل اشتعال

  4)      نقطه جوش:   48.5- درجه سانتی گراد

  5)      نقطه بحرانی: 72.8 درجه سانتی گراد

  6)      سازگار با روان کننده POE

  7)      شارژ باید در فاز مایع انجام شود.

  8)      حمل و نقل و نگهداری : بایددر جای خنک و خشک به دور از هر نوع منبع گرما و رطوبت از جمله نور خورشید و باران، نگهداری و حمل شود.  

تاثیرات زیست محیطی

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp